top of page

SKALMURSISOLERING

6_skalmursisolering_jobb 6.jpg

VAD ÄR SKALMURSISOLERING?
 

De flesta tegelhus från perioden 1900-1970 är byggda med hålmur som inte är isolerad. Med en isoleringsteknik som bygger på att fylla upp utrymmet med isolering kan vi både säkra att isoleringen håller i många år framöver samt sänka uppvärmningskostnaden.
 

VÅR ISOLERINGSTEKNIK FÖR SKALMUR
 

FB miljöisolering AB kan som det enda Svenska företag erbjuda denna teknik som bygger på att injektera lim i samband med inblåsning av frigolit pärlor. Vi fyller hålrummet med cellplastkulorna som passerar genom injektionsmunstycket. Ett lim anbringas på varje kula vid själva inblåsningen. Limmet är ett vattenbaserat PVA lim som är testat och framtaget för just detta ändamålet, miljövänligt enligt Basta-registret. Limmet torkar inom 10-12 timmar och därmed bildar pärlorna en sammanhängande massa som inte kan krympa eller spricka.

BRA MATERIAL SÄNKER UPPVÄRMNINGSKOSTNADERNA
 

Vi använder oss av expanderande PolyStyren innehållande grafit (Graphite EPS). Graphite EPS är en cellplastpärla som innehållande grafit. Graphite EPS förekommer på marknaden med olika namn, beroende på leverantör. Vi använder oss av produkter från Cellplast Direkt och ThermiSol. Graphite EPS isolerar 30% bättre än vanlig vit cellplast. Dess värmeregleringförmåga (U-värde) är 0,033 W/mK. Med denna kula kommer ditt u-värde ner i 0,27W/mK i ett hålutrymme på 100mm. Att jämföra med 1,40W/mK för samma utrymme som är oisolerat.


BESPARINGSEXEMPEL
 

Då alla fastigheter är olika, har olika uppvärmningssystem och de som bor i fastigheten har också olika uppvärmningsvanor så finns det ingen exakt beräkning för just din fastighet. Vi brukar dock ange en generell besparingskalkyl på 10 l olja/kvm isolerad yta vid 100mm isolering. Som ett exempel så innebär detta att en fastighet med 100 kvm hålmurs isolering sparar ca 1000 lit olja på ett år. Du bör ta reda på om din fastighetskonstruktion är skalmur. En skalmurskonstruktion innebär att den består av två murverk som är bredare än 250 mm.


SÅ JOBBAR VI
 

Ingen fastighet är den andra lik. För att kunna avgöra om vår skalmursisolering är passade för fastigheten samt för att vi ska utföra arbetet på mest effektiva sätt, gör vi alltid en genomgång av fastigheten till ett förmånligt pris innan vi sätter igång isoleringsarbetet. 


Denna kostnad drar vi sedan av på slutfakturan vid utfört isoleringsarbete. Efter inspektionen går vi igenom vad vi sett och diskuterar tillvägagångssättet och hur mycket tid vi uppskattar att arbetet kommer att ta. Vi kommer även informera dig om vi ser något hinder för att utföra själva arbetet.Ex behöver vi oftast kunna komma åt er fastighet från alla håll. Vi borrar ett antal (beroende på storlekten på den yta som ska isoleras) 22mm stora hål i det yttre murverket efter ett förbestämt borrmönster.När fyllningen är klar kommer borrhålen att fyllas igen med bruk.

BILDER FRÅN ARBETSPROCESS

VÅRA TJÄNSTER

KONTAKTA OSS

 iCell Broschyr (2486 KB) 

 iCell Skiva Produktblad (266 KB) 

 iCell Skiva Byggvarudeklaration (144 KB) 

 IsoCell Broschyr (1149 KB) 

 IsoCell Installationsanvisningar (95 KB) 

 IsoCell Byggvarudeklaration (157 KB) 

 IsoCell Checklista cellulosa (113 KB)

NEDLADDNINGSBART
VÅRA TJÄNSTER
bottom of page